Γρήγορη μετάβαση

Θ΄Γενική Συνέλευση – Τοποθετήσεις Μελών του Σωματείου

  • Μάνος Καστρινάκης – Διεθνοποίηση του Σωματείου
  • Καλογεράς Διονύσης – Καταγραφή του γενικότερου Οικοσυστήματος Χλωρίδας και πανίδας γύρω απο το χώρο των μνημείων.
  • Βασιλαράς Ιωάννης – Αναφορά στο Διάζωμα και πρόταση προώθησης του Διαζώματος σε Ακαδημαϊκούς ανά τον κόσμο.
  • Πετρουλάκη Λέττα – Σκέψεις για το Διάζωμα
  • Κατερίνα – Αμυγδαλιά Παππά – Χαρτογράφηση των αρχαίων θεάτρων στη λεκάνη της Μεσογείου.
  • Μάκης Τσάμης – Αναφορά στο Διάζωμα και αποτελέσματα ψηφοφορίας.
  • Διαμαντόπουλος Δημήτρης – Αναφορά στη Διαχείριση του Διαζώματος στην Πολιτιστική Κληρονομιά
  • Κονιόρδου Λυδία – Τα μνημεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς
  • Μαρία Κόλλια – Ιδέες για τη λύση στο Βανδαλισμό των μνημείων