Γρήγορη μετάβαση

Η πρόταση του Διαζώματος για την δημιουργία μιας πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου (video)

Ομιλία κου Γιάννη Ζηρίνη – Συμβούλου του Υπουργείου ανάπτυξης, στα πλαίσια της Ζ’ Γενικής Συνέλευσης του σωματείου Διάζωμα, με θέμα: Η δύναμη των συνεργειών στην ανάπτυξη των πολιτιστικών διαδρομών.
19-21 Σεπτεμβρίου 2014 στη Θεσσαλία.

21 Σεπτεμβρίου 2014
Ξενοδοχείο Park, Βόλος.