Γρήγορη μετάβαση

Γ’ Γενική Συνέλευση-Ομιλία του προέδρου του Διαζώματος κ. Σταύρου Μπένου – Προλόγισμα

28-30 Μαΐου 2010 – Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων

Ομιλία του προέδρου του Διαζώματος κ. Σταύρου Μπένου – Προλόγισμα

Προλόγισμα προέδρου Διαζώματος