Γρήγορη μετάβαση

Γ’ Γενική Συνέλευση – κ. Γιώργος Σκεπαθιανός

Γ’ Γενική Συνέλευση σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”
28-30 Μαΐου 2010 – Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων

Η ομιλία του κ. Γιώργου Σκεπαθιανού - Έκθεση επιτροπής ελέγχου