Γρήγορη μετάβαση

Ε’ Γενική συνέλευση σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” – Ελευσίνα 7 Οκτωβρίου 2012 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ελεγκτικής επιτροπής

Από την Ε’ Γενική συνέλευση του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου της Ελευσίνας.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ελεγκτικής επιτροπής για το έτος 2011, από το μέλος της Ελεγκτικής επιτροπής του Διαζώματος κ. Γιώργο Σκεπαθιανό.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ελεγκτικής επιτροπής για το έτος 2011