Γρήγορη μετάβαση

Έ Γενική συνέλευση σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” – Ελευσίνα 7 Οκτωβρίου 2012 Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων κ. Γιώργος Κουρουπός

Από την Ε’ Γενική συνέλευση του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ” την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου της Ελευσίνας.
Παρουσίαση Οικονομικού απολογισμού, δράσης ΥΕΑΘ, Προϋπολογισμού 2013 από τον ταμία του Διαζώματος κ. Γιώργο Κουρουπό.

Παρουσίαση Οικονομικού απολογισμού