Γρήγορη μετάβαση

E’ Γενική Συνέλευση – Πρακτικό της Ε’ Γενικής συνέλευσης του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”

E’ Γενική Συνέλευση
Πρακτικό της Ε’ Γενικής συνέλευσης του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”

Παλαιό ελαιουργείο Ελευσίνας, 7 Οκτωβρίου 2012

image EGS_Praktiko_01

Πρακτικό της Ε’ Γενικής συνέλευσης του σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”