Γρήγορη μετάβαση

25/08/2008 – Πρακτικό συνεδρίασης του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.