Γρήγορη μετάβαση

23/10/2008 – Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.