Γρήγορη μετάβαση

23/09/2008 – Πρακτικό συνεδρίασης του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.