Γρήγορη μετάβαση

18/11/2008 – Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.