Γρήγορη μετάβαση

17/12/2008 – Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.