Γρήγορη μετάβαση

07/07/2009 – Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.