Γρήγορη μετάβαση

02/12/2009 – Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου “ΔΙΑΖΩΜΑ”.