Γρήγορη μετάβαση

Γ’ Γενική Συνέλευση : Τροποποίηση αρχικού οικονομικού προυπολογισμού