Γρήγορη μετάβαση

Γ’ Γενική Συνέλευση : Το πρακτικό