Γρήγορη μετάβαση

Γ’ Γενική Συνέλευση : η απομαγνητοφώνηση