Γρήγορη μετάβαση

Τι είναι τα σημεία ενδιαφέροντος;

Σημεία ενδιαφέροντος γύρω από τη διαδρομή θεωρούνται οι τοπικοί παραγωγοί, επιχειρήσεις, σύλλογοι και ιδιώτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου