Μαρία Κουρασάνη

Υπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σωματείου ”ΔΙΑΖΩΜΑ” – Αρχαιολόγος