Κατερίνα Αβραμοπούλου

Υπεύθυνη Οικονομικής Ανάπτυξης – Οικονομολόγος