Ευδόκιμος Φρέγκογλου

Συντονιστής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων – Επικοινωνιολόγος, Τεχνολόγος Πολιτισμού