Βερενίκη Βασιλειάδη

Συντονίστρια Προγράμματος Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας