Βασίλης Τσαχάκης

Ο κ. Βασίλης Τσαχάκης αντικατέστησε τον κ. Ανδρέα Ποτηριάδη μετά τη συνταξιοδότησή του (Ιούλιος 2021)