Γρήγορη μετάβαση

Οικονομικοί Απολογισμοί

Με όχημα τους πολίτες και τις ιδέες τους αναπτύσσεται ένα κίνημα πολιτών για τα αρχαία θέατρα που δυναμώνει και πλουτίζεται κάθε μέρα. Η κοινωνικοποίηση των μνημείων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδος, είναι ο μεγάλος οραματικός στόχος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.

Όλα αυτά εδράζονται στο στέρεο έδαφος της απόλυτης διαφάνειας όλων των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Σωματείου, καθώς και ενός ρωμαλέου επιχειρησιακού σχεδίου που επικεντρώνεται τόσο στην πολλαπλή τεκμηρίωση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (καταγραφή, επιστημονικά δελτία, εκδόσεις ντοκιμαντέρ κλπ), όσο και στην εναλλακτική τους χρηματοδότηση από τρεις νέες πύλες χρηματοδότησης (χορηγοί, πόλεις-περιφέρειες και πολίτες) με την καθολική πρόσκληση που απευθύνει το ΔΙΑΖΩΜΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ.

223 KB | PDF31/07/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/07/2022)

330 KB | PDF30/06/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/06/2022)

129 KB | PDF30/06/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 30/06/2022)

328 KB | PDF31/05/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/05/2022)

129 KB | PDF31/05/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/05/2022)

611 KB | PDF30/04/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/04/2022)

223 KB | PDF30/04/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 30/04/2022)

610 KB | PDF31/03/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2022)

223 KB | PDF31/03/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/03/2022)

607 KB | PDF28/02/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2022)

223 KB | PDF28/02/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 28/02/2022)

323 KB | PDF31/12/2021

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2021)

318 KB | PDF31/01/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2022)

129 KB | PDF31/01/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/01/2022)

129 KB | PDF31/12/2021

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/12/2021)