Γρήγορη μετάβαση

Οικονομικοί Απολογισμοί

Με όχημα τους πολίτες και τις ιδέες τους αναπτύσσεται ένα κίνημα πολιτών για τα αρχαία θέατρα που δυναμώνει και πλουτίζεται κάθε μέρα. Η κοινωνικοποίηση των μνημείων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδος, είναι ο μεγάλος οραματικός στόχος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.

Όλα αυτά εδράζονται στο στέρεο έδαφος της απόλυτης διαφάνειας όλων των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Σωματείου, καθώς και ενός ρωμαλέου επιχειρησιακού σχεδίου που επικεντρώνεται τόσο στην πολλαπλή τεκμηρίωση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (καταγραφή, επιστημονικά δελτία, εκδόσεις ντοκιμαντέρ κλπ), όσο και στην εναλλακτική τους χρηματοδότηση από τρεις νέες πύλες χρηματοδότησης (χορηγοί, πόλεις-περιφέρειες και πολίτες) με την καθολική πρόσκληση που απευθύνει το ΔΙΑΖΩΜΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ.

109 KB | PDF31/03/2023

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2023)

59 KB | PDF31/03/2023

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/03/2023)

109 KB | PDF28/02/2023

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 28/02/2023)

55 KB | PDF28/02/2023

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 28/02/2023)

107 KB | PDF31/01/2023

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2023)

55 KB | PDF31/01/2023

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/01/2023)

330 KB | PDF31/12/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/12/2022)

127 KB | PDF31/12/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/12/2022)

617 KB | PDF30/11/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2022)

223 KB | PDF30/11/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 30/11/2022)

616 KB | PDF31/10/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2022)

223 KB | PDF31/10/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 31/10/2022)

616 KB | PDF30/09/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/09/2022)

223 KB | PDF30/09/2022

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ. (έως και 30/09/2022)

615 KB | PDF31/08/2022

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2022)