Γρήγορη μετάβαση

Οικονομικοί Απολογισμοί

Με όχημα τους πολίτες και τις ιδέες τους αναπτύσσεται ένα κίνημα πολιτών για τα αρχαία θέατρα που δυναμώνει και πλουτίζεται κάθε μέρα. Η κοινωνικοποίηση των μνημείων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδος, είναι ο μεγάλος οραματικός στόχος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.

Όλα αυτά εδράζονται στο στέρεο έδαφος της απόλυτης διαφάνειας όλων των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Σωματείου, καθώς και ενός ρωμαλέου επιχειρησιακού σχεδίου που επικεντρώνεται τόσο στην πολλαπλή τεκμηρίωση των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (καταγραφή, επιστημονικά δελτία, εκδόσεις ντοκιμαντέρ κλπ), όσο και στην εναλλακτική τους χρηματοδότηση από τρεις νέες πύλες χρηματοδότησης (χορηγοί, πόλεις-περιφέρειες και πολίτες) με την καθολική πρόσκληση που απευθύνει το ΔΙΑΖΩΜΑ ΥΙΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ.

153 KB | PDF31/03/2016

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/03/2016)

321 KB | PDF31/03/2016

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/03/2016)

153 KB | PDF29/02/2016

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 29/02/2016)

268 KB | PDF29/02/2016

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 29/02/2016)

71 KB | PDF31/01/2016

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/01/2016)

265 KB | PDF31/10/2016

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/01/2016)

152 KB | PDF31/12/2015

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/12/2015)

151 KB | PDF30/11/2015

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/11/2015)

107 KB | PDF30/11/2015

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/11/2015)

150 KB | PDF31/10/2015

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/10/2015)

257 KB | PDF31/10/2015

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/10/2015)

150 KB | PDF30/09/2015

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 30/09/2015)

259 KB | PDF30/09/2015

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 30/09/2015)

85 KB | PDF31/08/2015

Πληροφοριακά στοιχεία και Τραπεζικά υπόλοιπα για τη δράση Υ.Ε.Α.Θ (έως και 31/08/2015)

138 KB | PDF31/08/2015

Οικονομικός & Διαχειριστικός Απολογισμός Διαζώματος (έως και 31/08/2015)