Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη συνέχιση της κληρονομιάς και της αφοσίωσης του Ιωάννη Σ. Λάτση στην υλοποίηση κοινωφελών έργων.

Το Ίδρυμα σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως εκπαίδευση, επιστήμη, τέχνες και πολιτισμός και κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη, αναπτύσσοντας συνεργασίες με φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και με κομβικής σημασίας οργανισμούς των πεδίων αυτών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση διέθεσε το ποσό των 45.000 ευρώ για την χρηματοδότηση της  Μελέτης για το Ψηφιακό Κύμα και την Πράσινη Ζώνη και 15.000 ευρώ για τη Μελέτη για το Χώρο Καινοτομίας.