Σχετικά Άρθρα

Γενικός Γραμματέας Λαμπρινουδάκης Βασίλειος

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 1978-2006.
(Βοηθός 1964-1968, Επίκουρος καθηγητής 1968-1972, Μόνιμος καθηγητής 1972-1978). Ομότιμος από Σεπτ. 2006. Αντεπιστέλλον μέλος της Académie des Inscriptions et Belles-Lettres των Παρισίων (1999 κε.), Αντεπιστέλλον μέλος της Akademie der Wissenschaften της Βιέννης (2000 κε.), Μέλος της Academia Europea (2000 κε.), Τακτικό μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Τακτικό μέλος του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Ισόβιο μέλος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της από το 1980 μέχρι το 2002.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1988 κε.), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006 κε.), Γ. Γ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ (για την φροντίδα των αρχαίων θεάτρων, 2008 κε.), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού (2011).

Υπήρξε:

Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (1986-1989, 1993-1995,

2003-2005), Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-2007), Μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (1981-2005),

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (2000-2002), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών   Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού [Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.] (1998-2007), Πρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος Fondation pour le Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae ([LIMC] με έδρα τη Βασιλεία (1995-2006).

Έλαβε το πρώτο βραβείο της Europa Nostra για την ανασκαφή και την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Υρίων και Γύρουλα Σαγκρίου Νάξου.

Τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας (2003) για την προβολή της Ελληνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας διεθνώς.

Διευθυντής των ερευνών στο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και το ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και Πρόεδρος της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου του ΥΠ.ΠΟ. (Διευθυντής: 1974 κε., Πρόεδρος: 1984 κε.). Διευθυντής των ερευνών και των εργασιών ανάδειξης στην Γρόττα, το ιερό των Υρίων, το ιερό του Γύρουλα και την περιοχή των αρχαίων λατομείων και του αρχαίου υδραγωγείου Μελάνων Νάξου (1976-2009). Διευθυντής των ανασκαφών στην Παλαιομάνινα (αρχαία Μητρόπολις) Ακαρνανίας (2006 κε). Διηύθυνε ακόμη ανασκαφικές έρευνες ακόμη στη Χίο, τον ορεινό Μαραθώνα και τη Μάνη.

Έχει δημοσιεύσει 11 βιβλία και μονογραφίες, 145 επιστημονικά άρθρα με θέμα την αρχαία Ελληνική Τέχνη, την
αρχαία Αρχιτεκτονική, την Τοπογραφία της αρχαίας Ελλάδας, την Επιγραφική, την αρχαία Θρησκεία και λατρεία, την Θεωρία της Αρχαιολογίας, καθώς και τη Διαχείριση και Ανάδειξη Μνημείων, Οδηγούς αρχαιολογικών χώρων και πολλά άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες.

Εκδότης του περιοδικού Αρχαιογνωσία, τόμων επιστημονικών Συνεδρίων, τιμητικών επιστημονικών τόμων και Διεθνών Εγκυκλοπαιδικών Λεξικών.