ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Η Εγνατία Οδός αποτελούσε πάνω από 30 χρόνια ένα μεγάλο όνειρο των Βορειοελλαδιτών – και όχι μόνο – για τη διασύνδεση της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και την άρση της απομόνωσής τους. Η ένταξή της στα έργα προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, επισφράγισε την Ευρωπαϊκή διάστασή της ως συνδετήριας οδού των αγορών της Ανατολής, με τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης. Ως συλλεκτήριος άξονας των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων IV (Βερολίνο – Σόφια – θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι – Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη – Βελιγράδι – θεσσαλονίκη) που οδεύουν από Βορρά προς Νότο, αποκτά μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Από το 1970 άρχισαν οι προσπάθειες για την σύνταξη των απαραίτητων μελετών, με σκοπό στη συνέχεια την ένταξη του έργου, τμηματικά, σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα. Έτσι, εκείνη την περίοδο έγιναν προσπάθειες για την κατασκευή τμημάτων της Εγνατίας Οδού σε διάφορες δύσκολες και προβληματικές περιοχές, (Μέτσοβο, Παράκαμψη Καβάλας, κλπ.) χωρίς όμως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, τόσο για τις μελέτες όσο και για τις κατασκευές, με αποτέλεσμα να έχουν κατασκευασθεί στο παρελθόν, εντελώς αποσπασματικά, κάποια τμήματα έργων όχι πλήρως περατωμένα. Τελικά το 1994 εντάχθηκε η κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους του άξονα στο Β’ ΚΠΣ.

Παράλληλα αποφασίσθηκε η δημιουργία Εταιρείας, ύστερα από διαπραγματεύσεις της Ελληνικής με την Κοινοτική πλευρά, κατά τα πρότυπα που είχαν δοκιμασθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ανέλαβε την ευθύνη των έργων το Φεβρουάριο του 1997.