ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΟΛΑΚΗ

Η Άρτεμις Τσολάκη γεννήθηκε στην Κομοτηνή. Έχει Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και Πτυχίο του Τμήματος Περιφερειακής Διοίκησης  της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με Θέμα Διπλωματικής Εργασίας : «Υλοποίηση Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών από τους ΟΤΑ Α΄. Το Παράδειγμα του Δήμου Κομοτηνής». Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, με θέμα διπλωματικής « Η Συμβολή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των Μεσαίων Διοικητικών Στελεχών για την Ποιότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης».Είναι υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης της Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, υπεύθυνη για την αξιολόγηση των δομών του φορέα.