Όμιλος INTERAMERICAN

  • Ο Όμιλος INTERAMERICAN ιδρύθηκε το 1969 και για 44 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Ελληνική αγορά. Το όνομά της INTERAMERICAN είναι ταυτόσημο με την ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. 1η σε μέγεθος ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και 2η επί συνόλου αγοράς. Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης, στη Ζωή, στην Υγεία, στην προστασία της περιουσίας, στις υπηρεσίες Βοήθειας και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.
  • Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας ο Όμιλος INTERAMERICAN διέθεσε το ποσό των 24.800 ευρώ για τη χρηματοδότηση της «Μελέτης αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού  για τον πολιτισμό»

Δελτία Τύπου: