Όμιλος economia

  • Στον Όμιλο economia – Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ εκδίδουμε οικονομικά περιοδικά, βιβλία και λευκώματα, διοργανώνουμε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες και φροντίζουμε για την αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου Βοβολίνη. Βασικό αντικείμενο του ομίλου είναι η πορεία και εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.