Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργεί από το 1935 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Είναι νομοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα τουρισμού έχει εκ του νόμου ως μέλη όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της χώρας. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αιρετών αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων όλης της χώρας και εκπροσώπων του κράτους είναι μέλος της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείας Εστίασης και Αναψυχής των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hotrec).

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών ανέρχεται σε 10.000 περίπου μονάδες, με τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου να αποτελούν την κυριότερη κατηγορία.

Στους σκοπούς του Επιμελητηρίου περιλαμβάνονται: Η μελέτη, υπόδειξη και εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας, η συμβουλευτική στήριξη όλων των μελών του σε θέματα οικονομικά, νομικά και εργασιακά, η εκπόνηση μελετών, η  παροχή στατιστικών στοιχείων του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας, η έκδοση ενημερωτικών δελτίων, η εμπεριστατωμένη πληροφόρηση  του καταναλωτή των στοιχείων και των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών μονάδων και των camping, η συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, η διοργάνωση συνεδρίων ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος, η συνεργασία του ξενοδοχειακού κλάδου με τους άλλους τομείς της Ελληνικής οικονομίας.

Οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο δραστηριότητας του ΞΕΕ είναι οι ακόλουθες: Προεγγραφή σε υποψήφιο ξενοδόχο, έγκριση επωνυμίας νέου ξενοδοχείου, εγγραφή νέου μέλους, είσπραξη εισφορών από τα μέλη, έκδοση βεβαιώσεων προς τα μέλη, έκδοση διαπιστωτικής πράξης για χορήγηση σύνταξης από αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, έλεγχος τιμών ξενοδοχείων και camping, οδηγός Ξενοδοχείων και camping όλης της χώρας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος διέθεσε στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» το ποσό των  30.000  ευρώ για τη χρηματοδότηση της μελέτης «Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing για την ανάδειξη  της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Εύβοιας».