ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας, με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποστολή του είναι η παραγωγή και η προσφορά καινοτόμων, ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ο Όμιλος υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, έχοντας ενσωματώσει στη στρατηγική του τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την συνεχή υποστήριξη των Eυπαθών κοινωνικά Ομάδων και της Νέας Γενιάς, την προστασία του Περιβάλλοντος, την ανάπτυξη Υποδομών και την ανάδειξη του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.