ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ

  • Η ΑΤΡΕΥΣ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1978, με αντικείμενο εργασιών την Αντιπροσωπεία, Εισαγωγή και Εμπορία Μηχανημάτων. Στα πλαίσια των εργασιών της, αντιπροσωπεύει διάφορους Οίκους του εξωτερικού (Ευρώπης και ΗΠΑ), σε βαρέα οχήματα, αυτόνομες φωτιστικές μονάδες με Η/Ζ, ανταλλακτικά επιγείων μέσων Ενόπλων Δυνάμεων κ.α.