Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

  • Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εμπνεύστηκαν και ίδρυσαν ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου το 1999. Το Ίδρυμα έχει ως προτεραιότητές του την προβολή της ελληνικής τέχνης, τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, την προαγωγή της εκπαίδευσης, καθώς και την ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν λιγότερο προνομιούχα άτομα και κοινωφελείς φορείς. Κεντρικό πόλο δραστηριοτήτων του Ιδρύματος αποτελεί το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, το έργο της αγάπης του ζεύγους για τον ελληνικό πολιτισμό και της έγνοιας του να παραμείνει η πολιτιστική μας κληρονομιά στην Ελλάδα. Η αγάπη αυτή τους οδήγησε στο να δωρίσουν την πολύτιμη συλλογή τους στο Ελληνικό Κράτος το 1972 και να ιδρυθεί το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
  • Το Ίδρυμα χρηματοδότησε τη μελέτη για την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας με το ποσό των 10,000 €, τη μελέτη αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Κασσώπης με το ποσό των 10,000 € και τη μελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό του αρχαιολογικού χώρου της Μεσσήνης με το ποσό των 10,000 €.
  • draseis-diazwma