Σχετικά άρθρα
Σταύρος - Ιωάννης Μπένος, 08/01/2008

“Για μένα η πολιτική ήταν δώρο στην ζωή μου!”

Σταύρος - Ιωάννης Μπένος, 21/03/2008

Τηλεοπτικό αφιέρωμα στο Διάζωμα

Σταύρος - Ιωάννης Μπένος, Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, 06/04/2008

Αρχαία θέατρα, νέες επεμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταμίας

Παναγιώτης Νταής

Ο Παναγιώτης Νταής είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και κατέχει Πτυχίο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (1986 –1990), με κατεύθυνση Δημόσια Διοίκηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Πολιτική, Ε.Κ.Π.Α. (1999 –2001). Είναι Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Σ.Π.Α. Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (2011 –2016) με αντικείμενο τον Σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και χρηματοδότηση των έργων που υλοποιήθηκαν στα Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α., στον τομέα πολιτισμού (προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, προαγωγή σύγχρονου πολιτισμού). Από τον Μάρτιο του 2020, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μέλη

Κωνσταντίνος Μπολέτης

Ο Κωνσταντίνος Μπολέτης είναι πτυχιούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από το 1988 κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Συντήρησης Μνημείων (Master of Arts, Institute of Advanced Architectural Studies του Πανεπιστημίου του York) .Από το 1988 έως το 2000 υπηρέτησε ως μελετητής και επιβλέπων μηχανικός στα αναστηλωτικά προγράμματα του αρχαίου Θεάτρου του Ιερού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο υπό την διεύθυνση της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου. Έχει επίσης διατελέσει μέλος πολλών άλλων Επιστημονικών Επιτροπών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Θέατρα Δωδώνης, Λάρισας και Μεγαλοπόλεως, Καρθαία Κέας, Μαραθών κ.α.). Κατά το διάστημα 1993-95 συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου αρχαίων Θεάτρων και Αμφιθεάτρων του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίες κατέληξαν στην σύνταξη της Διακήρυξης της Εγέστης (Segesta Declaration) για την προστασία των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης...

Ελεγκτική επιτροπή

Γιάννης Ζωχιός

Ιωάννης Μαριόλης

Βασίλειος Μαυριδόγλου

Μαρία (Μαίρη) Μπελογιάννη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιωάννα Κασίμη

Δώρα Πρασίνου

Νίκος Ορφανός