Γρήγορη μετάβαση

ΙΓ’ Γενική Συνέλευση

ΙΓ’ (13η) Γενική Συνέλευση

3 Οκτωβρίου 2020

Αθήνα

H 13η Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ..

Λόγω των ειδικών συνθηκών που διανύουμε φέτος η Γενική μας Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά, μέσω μίας πλατφόρμας που έχουμε εξασφαλίσει ειδικά για τις ανάγκες της και η οποία μας δίνει τη δυνατότητα για να διαπιστώσουμε την απαρτία, να κάνουμε διάλογο μέσω δομημένων ερωτήσεων και να διεξάγουμε την ψηφοφορία με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (Τηλεδιαπίστευση, Τηλεδιαβούλευση και Τηλεψηφοφορία).

 

 

Ανακοινώσεις
Σχετικά Δημοσιεύματα
Παρουσιάσεις και Ομιλίες
Φωτοθήκη