Γρήγορη μετάβαση

Επίσημη πρώτη παρουσίαση Κίνησης πολιτών “ΔΙΑΖΩΜΑ” Νέο Μουσείο Ακροπόλεως – 10 Απριλίου 2008

Επίσημη πρώτη παρουσίαση Κίνησης πολιτών “ΔΙΑΖΩΜΑ”
Νέο Μουσείο Ακροπόλεως

 10 Απριλίου 2008

 

Ανακοινώσεις
Σχετικά Δημοσιεύματα
Παρουσιάσεις και Ομιλίες
Φωτοθήκη