Γρήγορη μετάβαση

Φωτογραφικό υλικό από την Θ’ Γενική Συνέλευση