Γρήγορη μετάβαση

Φωτογραφικό υλικό από την Ζ’ Γενική Συνέλευση