Γρήγορη μετάβαση

Φωτογραφικό υλικό από την Ε’ Γενική Συνέλευση του Διαζώματος