Γρήγορη μετάβαση

Φωτογραφικό υλικό από την Ε’ Γενική Συνέλευση του Διαζώματος ( Sound & Visual, κ. Παπαθανασίου α.ε.)