Γρήγορη μετάβαση

Φωτογραφικό υλικό από την Δ’ Γενική Συνέλευση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.