Γρήγορη μετάβαση

Στ’ Γενική Συνέλευση : Κασσώπη – Συναυλία του κουιντέτου ξύλινων πνευστών «ΑΙΟΛΟΣ» και Συναυλία του κουιντέτου ξύλινων πνευστών – Στάδιο Νικόπολης