Γρήγορη μετάβαση

«Παραμερίζοντας το πέπλο του χρόνου» – Διάζωμα & Megaron plus 2020