Γρήγορη μετάβαση

Φωτογραφικό υλικό από την Γ’ Γενική Συνέλευση