Γρήγορη μετάβαση

Αρχαίο θέατρο Κασσώπης (μικρό ή Βουλευτήριο)