ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ