ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ